Valbo Bark AB's miljöpolicy.

Vi har tillverkat miljövänliga askurnor och andra miljöprodukter sedan 1971 i vår fabrik i Valbo.
Drygt hälften av produktionen exporteras till europeiska länder, främst nordiska.
Valbo Bark AB strävar efter att anpassa produktionen till naturens kretslopp.
Det är ett arbete som bland annat har resulterat i soltorkning av bark och användning av miljöel.
Se vår miljöpolicy för ytterligare information.

Vår miljöpolicy är:

Att utveckla, tillverka och sälja produkter som är nedbrytbara av naturen.
Att tillverkning och distribution av våra produkter skall ske med minsta möjliga miljöbelastning.
Att verka för ökad återvinning och minskad avfallsmängd.
Att påverka och utbilda vår personal i miljöfrågor.
Att kontinuerligt analysera företagets miljöpåverkan samt sträva mot att ständigt förbättra miljöarbetet.