Tillverkningsprocessen

Barken är komposterad utomhus i 7-8 år så att nedbrytningsprocessen har startat och fenol och terpentin med mera har lakats ur.
Efter att barken soltorkats och malts, blandas det med nedbrytbart bindemedel av urea..
Bark-urea-blandningen varmpressas under tryck.


Vilmar framför en av pressarna.

Överflödig massa slipas bort och delarna sammanfogas.
Därefter lagras de i cirka 14 dagar.
Under dessa dagar torkar och härdas urnorna.


Några urnor som står på lager och torkar/härdas.
Urnorna slipas och förses eventuellt med fackla eller kors samt målas med vattenbaserade färger.


En modell 416 med fackla i måleriet.

Sedan är det dags för packetering av dom färdiga urnorna.


Peter framför ett par hyllor modell430 som är vitmålade och klara för packetering.

Efter att urnan satts i gjorden startar nedbrytningen, och inom några år är kretsloppet fullbordat. Åter till naturen..